Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu


Nagłówek

Nabory wniosków

  • Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia indywidualne

    Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu informuje, że do dnia 10.02.2023r. trwa nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne. UWAGA ! Wnioski złożone po 10.02.2023r. nie będą rozpatrywane. Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne zostanie wznowiony w marcu 2023r.

  • UWAGA! Zmiana zasad przyznawania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

            Zgodnie z nowymi wytycznymi o pożyczkę mogą się starać również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników i rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.   Pożyczka przyznawana jest w kwocie do 5.000 zł. ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli...

  • Informacja nt. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ w tut. urzędzie

        Informuję, że wszystkich informacji na temat Tarczy antykryzysowej udziela kierownik CAZ po numerem telefonu 34 351 52 87 . Informacje na temat pożyczek dla mikroprzedsiębiorców udzielane są pod następujacymi numerami telefonów: 34 351 52 85, 34 351 52 86 ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę