Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu


Nagłówek

Nabory wniosków

 • Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia indywidualne

  Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu informuje, że do dnia 10.02.2023r. trwa nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne. UWAGA ! Wnioski złożone po 10.02.2023r. nie będą rozpatrywane. Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne zostanie wznowiony w marcu 2023r.

 • Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

                Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu informuje, że rozpoczyna nabór wniosków  o skierowanie na szkolenie indywidualne. Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej   SZKOLENIE  INDYWIDUALNE może zostać sfinansowane osobie, która:   1. Złoży Wniosek o skierowanie na...

 • UWAGA! Zmiana zasad przyznawania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

          Zgodnie z nowymi wytycznymi o pożyczkę mogą się starać również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników i rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.   Pożyczka przyznawana jest w kwocie do 5.000 zł. ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli...

 • Informacja nt. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ w tut. urzędzie

      Informuję, że wszystkich informacji na temat Tarczy antykryzysowej udziela kierownik CAZ po numerem telefonu 34 351 52 87 . Informacje na temat pożyczek dla mikroprzedsiębiorców udzielane są pod następujacymi numerami telefonów: 34 351 52 85, 34 351 52 86 ...

 • Wstrzymanie naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu informuje, że z dniem 13 marca 2020 r. (piątek) zostaje wstrzymany do odwołania nabór wniosków o organizację staży, prac interwencyjnych oraz wniosków o skierowania na szkolenia indywidualne.

 • Nabór wniosków na prace interwencyjne

             Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu informuje, iż z dniem 25.11.2019r. wznawia nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób powyżej 30 r.ż. w ramach projektu pn.: " Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu (IV) ...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu informuje, iż z dniem 23.10.2019r. wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób poniżej 30 r.ż. w ramach projektu pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lublinieckim (IV)"  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę